Pigeon Sales
0 AUCTIONS | 0 REGISTERED USERS | 7 USERS ONLINE | Nov 24, 2020 20:56:10
Terms & Conditions
 • Een klant kan op pigeonsales.be een bod doen. Hij kan dit doen op één of meerdere duiven. Ieder bod is bindend en kan door de bieder niet ongedaan worden gemaakt. De klant aanvaardt onderhavige voorwaarden door zijn bod. Hij verbindt er zich toe om de duif of duiven te kopen aan de door hem geboden prijs.
   
 • De koper krijgt binnen 48 uur na sluiting van de veiling (zaterdag, zondag en feestdagen niet meegerekend) per e-mail een bevestiging namens pigeonsales.be dat de verkoop definitief is.
   
 • De koper verbindt zich ertoe om binnen de 7 dagen na bevestiging van de koopovereenkomst  de koopsom (in euro) over te schrijven  op het door pigeonsales.be aangeduide rekeningnummer (zie onderaan op deze pagina). Indien er aan deze voorwaarden niet wordt voldaan, behoudt pigeonsales.be zich het recht de koopovereenkomst  te ontbinden. Bij niet nakomen van de koopovereenkomst  door de klant zal 25% van de totale koopsom aangerekend worden als schadeloosstelling, daarnaast zal de naam van de koper gepubliceerd worden op de site.
   
 • Pigeonsales.be behoudt zich het recht een veiling te annuleren. Zij hebben het recht de veiling eerder te beëindigen, of te verlengen. In geval van een technische storing aan de website kan pigeonsales.be de verkoping verlengen.
   
 • De koper kan in samenspraak met pigeonsales.be beslissen om de duif/duiven zelf af te halen of om ze te laten leveren. Het tarief voor levering wordt dan ook afgesproken. Indien de koper de duif/duiven komt afhalen kan de betaling eventueel ter plaatse gebeuren. Bij levering ter plaatse dient de betaling op voorhand te gebeuren door storting op rekening ...
   
 • De duiven worden gekocht en verzonden op risico van de koper. Geen enkel voorval kan leiden tot schadevergoeding of ingebrekestelling.
   
 • Juridische geschillen zullen behandeld worden door de rechtbank van Hasselt
   
 • Contactgegevens:
   
      Pigeonsales.be - Topi.be
      Romain America
      Geelstraat 25
      3800 Sint-Truiden
      tel. +32(0)11 72 44 57
      gsm +32(0)495 66 39 22
   
 • Betalingsgegevens:
   
  - naam: Pigeonsales
  - rekeningnummer: BE05 9730 1851 1775
  - BIC-code: ARSPBE22